літня школа ГОШАУСПС 2020

Літні школи ГО ШАУСПС

Щороку всі учасники ГО ШАУСПС збираються на навчання – літню школу. Звичайно це відбувається на березі теплого Азовського моря, в гостинному чарівному українському Бердянську, на базі Бердянського державного педагогічного університету.

Влітку 2020 року літня школа проходить в онлайн режимі, оскільки в наші плани сильно втрутилася пандемія коронавірусу.

ПРОГРАМА Літньої Школи 2020 року

ПЕРША  ВСЕУКРАЇНСЬКА  МІЖГАЛУЗЕВА ЛІТНЯ НАУКОВА ONLINE-ШКОЛА З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ: ЦИФРОВІ ВИКЛИКИ

Дата проведення 07.07–09.07.2020 року

Організатори літньої школи:

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ШКОЛА АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИМИ СИСТЕМАМИ»

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА  АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ»

Перша всеукраїнська міжгалузева літня наукова online-школа з міжнародною участю є інтеграційною й об’єднує роботу трьох заходів: літньої наукової школи ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», літньої школи молодого вченого ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України та Міжнародної наукової конференції Бердянського державного педагогічного університету. Такий формат проведення є відповіддю на цифрові виклики і є інноваційним в контексті глобалізаційних процесів в освіті.

Мета проведення Літньої наукової onlineшколи: обговорення актуальних питань розвитку адаптивного управління в умовах цифрових викликів.

Цільова аудиторія: науковці, науково-педагогічні працівники, педагоги, аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів, управлінці всіх рангів, які зацікавлені в цифровій розбудові системи освіти України взагалі й Нової української школи зокрема на адаптивних засадах.

Формат проведення заходу – цифровий.

Центральні канали трансляції заходів Школи:

  1. Сторінка Літньої школи 2020 Детальна інформація, програми виступів та живе обговорення
  2. Канал на youtube
  3. Офіційна сторінка ГО ШАУСПС у Фейсбук

Часові межі

11.00-13.00 – робота online-режимі (доступи висилаються індивідуально по запиту до орг.комітету школи)

13.00-16.00 – робота в online та offline-режимі (доступи висилаються індивідуально по запиту до орг.комітету школи), опрацювання інформаційних матеріалів та дискусія )

16.00-17.00 – робота online-режимі (доступи висилаються індивідуально по запиту до орг.комітету школи)

Організаційний комітет

Єльникова Галина Василівна (голова) – доктор педагогічних наук, професор, голова Ради Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», професор Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків);

Купріянов Олександр Володимирович (співголова) – доктор технічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків);

Кириченко Микола Олексійович (співголова) − доктор філософії, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, ректор ДЗВО «Університет  менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (м. Київ);

Ануфрієва Оксана Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач аспірантурою та докторантурою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (м. Київ);

Бондаренко Тетяна Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних, комп’ютерних та поліграфічних технологій Української інженерно-педагогічної академії; головний редактор наукового електронного видання «Адаптивне управління: теорія і практика» (м. Харків);

Брюханова Наталія Олександрівна − доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків);

Єльникова Олена – кандидат педагогічних наук, фаундер myschool.ua та автор комп’ютерних програм для управління закладом освіти. Незалежний експерт (м. Чернігів)

Кравченко Ганна Юріївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (м. Харків);

Крижко Василь Васильович − кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Бердянського державного педагогічного університету (м. Бердянськ);

Лазарєв Микола Іванович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків);

Лузан Людмила Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики навчання мов і літератури КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (м. Харків);

Немченко Сергій Геннадійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту та адміністрування Бердянського державного педагогічного університету (м. Бердянськ);

Почуєва Ольга Олексіївна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (м. Харків);

Рябова Зоя Вікторівна– доктор педагогічних наук, професор, заступник голови Ради Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», завідувачка кафедри менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (м. Київ);

Савченко Ірина Миколаївна − кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар Національного центру «Мала академія наук України» (м. Київ);

Самойленко Оксана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту професійно-технічної освіти НАПН України(м. Київ);

Сорочан Тамара Михайлівна − доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, директорка Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (м. Київ).

Програмний регламент

1-й день 07 липня 2020

11.00-11.15. Офіційне відкриття Першої всеукраїнської міжгалузевої літньої наукової online-школи з міжнародною участю та комунікаційне вітання учасників. Створення валізи запитань (online-режим).

11.15-13.00. Міжнародна наукова конференція Бердянського державного педагогічного університету «Сучасна управлінська думка: нові підходи та парадигми» (online-режим). Формування наукової е-скарбнички.

13.00-14.00 Заповнення е-форми щодо контенту конференції (offline-режим).

14.00-15.00 Наукові зустрічі: Workshop, тренінги, майстер-класи, презентації досвіду науковців та авторських майстерень тощо (offline-; online-режим).

15.00-16.00 Консультації аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів (offline-; online-режим).

16.00-17.00 Feedback першого дня (online-режим).

2-й день 08 липня 2020

11.00-11.15. Офіційне привітання та відкриття другого дня роботи, комунікаційне вітання учасників. Створення валізи запитань (online-режим).

11.15-13.00. Наукова панель Школи адаптивного управління соціально-педагогічними системами (online-режим). Формування наукової е-скарбнички.

13.00-14.00 Заповнення е-форми щодо контенту наукової панелі (offline-режим).

14.00-15.00 Наукові зустрічі: Workshop, тренінги, майстер-класи, презентації досвіду науковців та авторських майстерень тощо (offline-; online-режим).

15.00-16.00 Консультації аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів (offline-; online-режим).

16.00-17.00 Feedback другого дня (online-режим).

3-й день 09 липня 2020

11.00-11.15. Офіційне привітання та відкриття третього дня, комунікаційне вітання учасників. Створення валізи запитань (online-режим).

11.15-13.00. Освітній квест ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України «Наукові пошуки та знахідки» (online-режим). Формування наукової е-скарбнички.

13.00-14.00 Заповнення е-форми щодо контенту конференції (offline-режим).

14.00-15.00 Наукові зустрічі: Workshop, тренінги, майстер-класи, презентації досвіду науковців та авторських майстерень тощо (offline-; online-режим).

15.00-16.00 Консультації аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів (offline-; online-режим).

16.00-17.00 Feedback третього дня (online-режим). Підведення підсумків роботи Школи та презентація отриманих здобутків у валізі «Наукова е-скарбничка» (online-режим).