nachodki.ru интернет-магазин

Посібники, збірники

1.Єльникова Г.В. Основи адаптивного управління: [курс лекцій].Київ.ЦІППО АПН України.2003.133 c. bookdownload
2.Єльникова Г.В. Адаптивна методика викладання в закладах середньої і професійної освіти : [метод. рекомендації для слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів загальної середньої та професійної освіти]. Харків. УІПА. 2018. 50 c. bookdownload
3.Розбудова єдиного інформаційного простору української освіти – вимога часу : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. WEB-форуму (за заг. ред. М.Л. Ростока, І.М. Савченко, Т.С. Бондаренко; м. Київ-Харків, 22–23 березня 2018 р.). Кропивницький: Вид-во ЛА НАУ, 2018. 184 с. bookdownload
4.Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України [навчальний посібник для підготовки магістрів за спеціальностями "Управління навчальним закладом" та "Управління проектами", підвищення кваліфікації слухачів, керівників навчальних закладів] / авт. кол.: З.В.Рябова, А.Б.Єрмоленко, Т.А.Махиня та ін. Київ: ДВНЗ "УМО НАПН України", KulnurKontaktAustria. 2016. 118 c. bookdownload
5.Ростока М.Л. Теорія бухгалтерського обліку. Лабораторний практикум : [навч.-метод. посібник]. Київ. Ін-т ПТО НАПН України. 2013. 29 c.  bookdownload
6.Ростока М.Л. Комплексна контрольна робота з дисципліни «Бухгалтерський облік». Професійна підготовка молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050901 - Бухгалтерський облік (кваліфікація бухгалтер): [метод. рекомендації]. Київ. Ін-т ПТО НАПН України. 2012. 35 c.  bookdownload
7.Ростока М.Л. Самостійна підготовка учнів з дисципліни «Бухгалтерський облік». Професійна підготовка молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050901 – Бухгалтерський облік (кваліфікація – бухгалтер) [метод. рекомендації]. Київ. Ін-т ПТО НАПН України. 2012. 52 c.  bookdownload
8.Адаптивні системи управління в освіті [збірник матеріалів ІV Всеукр. наук. форуму]; упоряд. М.Л. Ростока, ред.кол Г.В. Єльникова (голова), Г.Ю. Кравченко, Л.О.Лузан, М.Л. Ростока, З.В.Рябова. Харків. Мачулин: ФОП Озеров Г.В. 2019. 148 c. bookdownload
9.Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя: [збірник матеріалів Першого Міжнародного науково-практичного WEB-форуму (Київ-Харків, 26–28 березня 2019 р.) ; упор.‑укл. М.Л. Ростока; за заг. ред. : М.Л. Ростока, Т.С. Бондаренко, О.В. Баніт, І.М. Савченко]. Кропивницький : Вид-во Льотної академії Національного авіаційного університету. Вип. 1. 2019. 300 с. forum sois 2019
   
Прочитано 354 разів
Back to Top