Компоненты, модули, шаблоны и другие Расширения Joomla

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Ректор

Пономаренко В.С.,

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України

Спільні наукові проекти, проведення науково-практичних форумів, літньої школи для аспірантів і докторантів.

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Випуск монографій для розповсюдження ідей і практики адаптивного управління в освіті.

Харківська академія неперервної освіти

Ректор

Покроєва Любов Денисівна,

кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України

Спільна науково-методична робота за такими напрямами:

Розроблення  науково-методичних рекомендацій, навчальних програм і навчально-методичних посібників із застосуванням інноваційних технологій навчання і виховання, формування професійної компетентності керівників, педагогічних працівників, підвищення педагогічної та управлінської культури кадрів.

Проведення апробації та експертної оцінки наукових та методичних розробок педагогічних працівників.

Створення сприятливих умов для ефективного використання наявного науково-педагогічного потенціалу ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» та КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України

Директор

Радкевич Валентина Олександрівна,

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, дійсний член Національної академії педагогічних наук України. м. Київ

Надання консультативної та науково-методичної допомоги в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи на базі закладів освіти України, проведення спільних заходів з метою удосконалення науково-методичної роботи, висвітлення її результатів у наукових виданнях, фаховій літературі, презентації досвіду під час проведення науково-практичних заходів різних рівнів. 

Національний центр «Мала академія наук України» МОН України і НАН України

Директор

Лісовий Оксен Васильович,

кандидат філософських наук, доцент, лауреат Державної премії України в галузі освіти, м. Київ

Спільні наукові проекти, проведення науково-практичних форумів, літньої школи для аспірантів і докторантів.

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Випуск монографій для розповсюдження ідей ті практики адаптивного управління в освіті.

Фізична особа-підприємець (ФОП) Боднар Наталія Борисівна

Боднар Наталія Борисівна

Співпраця з метою налагодження співробітництва щодо проведення наукових (науково-методичних) заходів з боку ГО «ШАУСПС» та розміщення учасників на тимчасове проживання і харчування; надання приміщення і технічного обладнання для реалізації наукових цілей з боку ФОП.

Середа, 16 січня 2019 08:29

Модератори за напрямами

Голова Ради Організації (загальне керівництво організацією), головний редактор електронного наукового фахового видання «Адаптивне управління: теорія і практика»

Протокол № 1 установчих зборів  від 09.03.2016 р.; протокол засідання ради № 7 від 11.11.2016 р

Єльникова Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор;


Заступник Голови Ради Організації, заступник головного редактора електронного наукового фахового видання «Адаптивне управління: теорія і практика» з педагогіки

Протокол № 1 установчих зборів  від 09.03.2016 р.; протокол засідання ради № 7 від 11.11.2016 р

Рябова Зоя Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор;


Координатор діяльності ГО ШАУСПС за всіма напрямами роботи, член ревізійної комісії ГО ШАУСПС (організація друку продукції ГО ШАУСПС, ведення рубрик на сайті -Вступ до школи, Представники ГО ШАУСПС)

Протокол № 2 зборів ГО ШАУСПС від 15.04.2016 р.

Почуєва Ольга Олексіївна, кандадат педагогічних наук;


Науковий секретар Організації, голова ревізійної комісії (розроблення макетів членських квитків та сертифікатів, ведення рубрики на сайті Про нас, Рада, Модератори)

Протокол № 2 зборів ГО ШАУСПС,від 15.04.2016 р., протокол № 4 засідання Ради,від 12.01.2019 р

.Лузан Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук;


Менеджер з організації науково-практичних масових заходів (на сайті ведення рубрики Видання, відповідальний редактор електронного наукового фахового видання «Адаптивне управління: теорія і практика» серія «Педагогіка»)

 Протокол № 4 засідання Ради,від 12.01.2019 р., протокол № 7 зборів ГО ШАУСПС,від 11.11.2016 р.

Кравченко Ганна Юріївна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків;


Менеджер з ІТ-підтримки і функціонування АMTP-середовища на Platform & workflow by OJS/PKP (моделювання структури і змісту сайта ШАУСПС і сайта електронного журналу, відповідальний секретар електронного наукового фахового видання «Адаптивне управління: теорія і практика. Серії "Педагогіка",і "Економіка")

Протокол № 3 зборів ГО ШАУСПС від 20.05.2016 р., протокол № 7 зборів ГО ШАУСПС,від 11.11.2016 р.

Ростока Марина Львівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного центру "Мала академія наук України", м. Київ;


Менеджер з проектної діяльності Організації

Протокол № 4 засідання Ради від 12.01.2019

Лразарєва Тетяна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор

 Менеджер з розроблення оригінал-макетів друкованої продукції Організації (монографій, посібників тощо)

, протокол № 3 зборів ГО ШАУСПС від 20.05.2016 р.

Лапшина Ірина Сергіївна, кандидат педагогічних наук;


Менеджер з техніко-технологічного забезпечення підтримки віртуального середовища Організації

(сайт Організації і сайт електронного наукового фахового видання "Адаптивне управління: теорія і практика. Серії "Педагогіка" і "Економіка")

Протокол № 7 зборів ГО ШАУСПС від 11.11.2016 р., протокол № 4 засідання Ради від 12.01.2019 р.

Гуралюк Андрій Георгійович, кандидат педагогічних наук, с.н.с., старший науковий співробітник відділу створення та використання інтелектуальних мережних інструментів Національного центру «Мала академія наук», м. Київ;


Менеджер з організації і установлення взаємозв’язків із соціальними партнерами Організації

Протокол № 4 засіданням Ради від 12.01.2019 р.

Полякова Ганна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент;


Менеджер з техніко-технологічнго забезпечення онлайн-підтримки проведення науково-практичних заходів (вебінарів, форумів, конференцій тощо)

Протокол № 4 засідання Радивід 12.01.2019 р.

Бондаренко Тетяна Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних, комп'ютерних технологій і математики Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків;


Менеджер організаційно-функціонального забезпечення роботи персональних web-кабінетів представників Організації

Протокол № 4 засідання Ради від 12.01.2019 р

Білик Надія Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, м. Полтава;


Розповсюдження теоретичних основ і практичного досвіду з питань адаптивного управління в освіті через авторські web-сайти і блоги

Протокол № 4 засідання Ради від 12.01.2019 р

Рябова Зоя Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, управління та адміністрування ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України», м.Київ;

Лапшина Ірина Сергіївна, кандидат педагогічних наук, м. Запоріжжя;

Братищенко Ірина Вікторівна, м. Київ;

Гермак Ольга Леонідівна, викладач-методист спеціальних дисциплін Криворізького центру професійної освіти металургії і машинобудування, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область;


Координатори з налагодження міжнародних взаємозв'язків з міжнародними науково-освітніми співтовариствами

Протокол № 4 засідання Ради,від 12.01.2019 р

Михайленко Олена Феліксівна, Блейон Тод Джонатон Брент, Київ-Канада

Жук Михайло Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти Комунального закладу «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»,  м. Суми;


Координатор з ведення рубрики "Наука і Просвіта"на сайті Організації

Протокол № 4 засідання Ради від 12.01.2019

Тропіна Ірина Вікторівна, завідувач сектору розвитку інформаційно-цифрової компетентності Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти МОН України», м. Київ;


Координатор з ведення рубрики "Новини" на сайті Організації

Протокол № 4 засідання Ради від 12.01.2019 р.

Гавлітіна Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної роботи, м. Рівне;


Вільна модерація в руслі систематичного інформування про розповсюдження базових ідей і практики з питань адаптивного управління в освіті шляхом власної участі в науково-практичних масових заходах (семінарах, конференціях, круглих столах, дискурсах, тренінгах, проведенні зустрічей з педагогічними колективами освітніх закладів, організації занять (за запрошенням) з підвищення кваліфікації тощо), а також інформування про події, що відбуваються в закладах і установах освіти, які зв’язані з активізацією адаптивних процесів в управлінській і освітній діяльності (вивчення і запозичення досвіду колег), пошук можливостей участі в міжнародних проектах, стажуваннях у зарубіжних закладах освіти, участі в міжнародних професійних конкурсах, публікації в наукових виданнях, що розміщені в наукометричних базах, зокрема Scopus i Web of Science

Протокол № 4 засідання Ради від 12.01.2019 р.

Представники закладів вищої освіти і структур НАН України і НАПН України, члени Організації:

Аннєнкова Ірина Петрівна, Бруєва Вікторія Анатоліївна, Брусєнцева Ольга Анатоліївна, Зенченко Тетяна Федорівна, Лаврентьєва Олена Олександрівна, Литвинов Андрій Сергійович, Лунячек Вадим Едуардович, Луценко Григорій Васильович, Махиня Тетяна Анатоліївна, Савченко Ірина Миколаївна, Савчук Людмила Миколаївна, Тимошко Ганна Миколаївна, Ульянова Вікторія Станіславівна;

Представники закладів і установ передвищої освіти, члени Організації:

Загіка Олена Олегівна, Савєльєва Тетяна Анатоліївна, Савченко Лариса Григорівна, Фесік Людмила Іванівна, Харченко Ганна Петрівна

Представники закладів загальної середньої освіти, члени Організації

Михасюк Оксана Костянтинівна

Середа, 09 січня 2019 01:13

Реквізити

ШКОЛА АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИМИ СИСТЕМАМИ

громадське об’єднання соціально-економічної, соціально-педагогічної, творчої, культурно-просвітницької  спрямованості,  яке об’єднує громадян, зокрема, тих, які  цікавляться адаптивним управлінням в освітній галузі України,  організацією  і  проведенням  наукових масових заходів для підвищення ролі науки в українському суспільстві

r shausps

Середа, 09 січня 2019 01:10

Фахові видання

cover2

Адаптивне управління: теорія і практика. Педагогіка

Проблематика статей: теорія, методологія і технології адаптивного управління соціально-педагогічними системами; теоретичні засади кваліметричних досліджень в адаптивному управлінні освітою; управління адаптивними процесами в освітній теорії і практиці; зарубіжний досвід  розвитку теорії і практики адаптивного управління соціально-педагогічними системами; адаптивний менеджмент освіти; історія розвитку адаптивного  управління в системі «людина-людина».

 
cover eco en sidebar

Адаптивне управління: теорія і практика . Економіка

Проблематика статей: економічна теорія та історія економічної думки; світове господарство і міжнародні економічні  відносини; економіка та управління національним господарством; економіка та управління підприємствами; розвиток продуктивних сил і регіональна   економіка; економіка природокористування та охорони навколишнього середовища; демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;  гроші, фінанси і кредит; бухгалтерський облік, аналіз та аудит; статистика; математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. 

 
Середа, 09 січня 2019 01:08

Вступ до школи

До Школи може вступити як особа індивідуально, так і колектив чи організація

1.Перед вступом ознайомтеся з Положенням про членство в громадській організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» і Статутом

2.Подаєте заяву встановленого зразка: Заява до вступу.

3.Заповнюєте Анкету.

4.Додаєте копії паспорту і картки обліку платника податків фізичної особи (за наявності).

5.Документи в електронному вигляді надсилаєте виконавчому директору Почуєвій О.О. на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6.Вступний внесок складає 100 грн., щомісячний членський внесок – 100 грн. Оплата здійснюється за реквізитами:

"ГО ШКОЛА АДАПТИВНОГО УПРАВЛIННЯ СОЦIАЛЬНО-ПЕДАГОГIЧНИМИ СИСТЕМАМИ"
ЄДРПОУ/ДРФО 40346072,
Рахунок: № 26009052212800 (UA423515330000026009052212800)
В ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” (Код Банку – МФО 351533)
Середа, 09 січня 2019 00:51

Про нас

Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системам, яка створена  для задоволення та захисту своїх законних  соціальних,  економічних,  творчих,  наукових,  національно-культурних,  вікових, духовних  та  інших  спільних  інтересів,  створення  умов  для  найповнішого  всебічного гармонійного  розвитку  особистості,  її  самореалізації  шляхом  розповсюдження  ідей  про адаптивне  управління  в  освітній  галузі  України;  для наукової  підтримки  молодих  учених, аспірантів,  докторантів;  для здійснення  освітніх  послуг,  організації  і  проведення  наукових масових  заходів  для  підвищення  ролі  науки  в  українському  суспільстві,  у  тому  числі адаптивному  управлінні  соціально-педагогічними  системами,  а  також  задоволення  та  захист спільних інтересів членів Організації. Школа здійснює  наукову,  навчальну  та  навчально-методичну  роботу,  метою  якої  є підвищення  професійної  компетентності  наукових,  педагогічних  та  науково-педагогічних працівників галузі освіти; допомагає у створенні наукових та навчально-методичних продуктів; допомагає  в  підготовці,  проведенні,  обробці  та  інтерпретації  результатів експериментальної роботи; здійснює проектну діяльність, у тому числі на міжнародному рівні; створює  умови  для  поглиблення  міжнародного  співробітництва  за  рахунок розширення  участі  навчальних  закладів  (підрозділів)  у  проектах  міжнародних організацій та співтовариств, освітніх і наукових обмінів, стажування та навчання за кордоном  учнів,  студентів,  слухачів,  педагогічних  і  науково-педагогічних працівників;  участі  в  програмах  двостороннього  і  багатостороннього  обміну педагогічними  кадрами  і  науковцями;  проведення  спільних  наукових  досліджень, співробітництва з міжнародними фондами; сприяє в реалізації програм і проектів різних рівнів у галузі післядипломної освіти на підставі  двосторонніх  чи  багатосторонніх  угод  із  партнерами  та  залученням міжнародних організацій, асоціацій, фондів та інших зацікавлених сторін; сприяє  та  здійснює  координацію  наукових  досліджень  у  навчальних  закладах  на замовлення фізичних та юридичних осіб; у відповідності до чинного законодавства України сприяє в підготовці педагогічних та науково-педагогічних кадрів до захисту бакалаврських, магістерських дипломних проектів (робіт), дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата та доктора наук за відповідними спеціальностями тощо.

Засновником, керівником і головою Ради Школи є Галина Василівна Єльникова, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри Менеджменту Української інженерно-педагогічної академії. Школа заснована 25 січня 2016 року в м. Харків.

До складу Школи входить 41 член: 10 докторів наук, 19 кандидатів наук, 5  учасників закладів освіти (ЗВО, ІППО, ЗССО, ЗДО та ін.). Члени громадської організації є представниками 12 областей України (Харківська, Київська, Херсонська, Сумська, Чернівецька, Хмельницька, Полтавська, Рівненська, Волинська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська).

Основними напрямами діяльності Організації є:

- надання консалтингових  послуг  молодим  ученим,  аспірантам,  докторантам, керівникам,  науково-педагогічним  працівникам,  методистам  навчальних  закладів різного  типу  і  рівнів  освіти  (дошкільним,  загальноосвітнім,  позашкільним, професійно-технічним  та  вищим  навчальним  закладам);  державним  службовцям різних рівнів установ освіти щодо розвитку освітньої системи України; розвитку та впровадження адаптивного управління і його елементів (маркетингові, моніторингові дослідження, інструментарій (факторно-критеріальне моделювання, кваліметричний підхід тощо);

- задоволення індивідуальних освітніх потреб громадян у особистому та професійному зростанні, а також забезпечення потреб держави в кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму  та  культури,  які  зможуть  компетентно  виконувати  посадові функції;

- організація вільного  обміну  досвідом,  знаннями,  спеціалістами  та  інформацією  у сфері  освіти, що  забезпечує  оперативне  задоволення  потреб  громадян  в  отриманні інформації  про  досягнення  в  різних  галузях  науки,  що  сприятиме  підвищенню  їх освітнього рівня (проведення конференцій, семінарів, тренінгів, коучингу);

- формування нових знань з питань реалізації наукових досліджень, впровадження їх результатів у практику;

- здійснення науково-методичного  супроводу  професійної  діяльності  керівників;

- педагогічних, науково-педагогічних працівників галузі освіти;

- розвиток неформальної  освіти,  просвітницька  діяльність,  виконання  програм;

- пов'язаних з  розвитком  професійної  діяльності  та  спрямованих  на  розвиток;

- демократичного громадянського суспільства;

- реверсивно-фінансова підтримка молодих вчених, аспірантів, докторантів у виданні монографій, посібників тощо;

- надання консультативних послуг з інформаційно-технічного забезпечення розвитку освітнього простору України, сервісне обслуговування;

- надання редакційно-видавничих послуг;

- підвищення соціального,  економічного  та  правового  статусу  членів  Організації, підвищення  їх  професійної  кваліфікації,  освітнього  рівня,  знань  та  досвіду  задля реалізації статутної діяльності Організації;

- сприяння отриманню  освіти,  професійному  розвитку,  підвищенню  кваліфікації громадян;

- організація культурного дозвілля для дітей, молоді та осіб старшого віку, членів їх сімей;

- сприяння в  організації  та  проведенні  конференцій,  семінарів,  тренінгів,  диспутів, виставок, конкурсів, тематичних зібрань, інших масових освітніх та просвітницьких заходів, покликаних сприяти здійсненню мети та завдань Організації;

- інші завдання, які сприяють отриманню людиною освіти і підвищенню її освітнього рівня;

- сприяння всебічному духовному розвитку членів Організації;

- розповсюдження ідей про загальнолюдські цінності;

- розвиток партнерських  відносин  та  поглиблення  співпраці  між  українськими  й іноземними соціальними (соціально-економічними), культурними, просвітницькими організаціями, створеними у відповідності до чинного законодавства інших країн;

- сприяння практичному  здійсненню  загальнодержавних,  регіональних,  місцевих  та міжнародних програм, спрямованих на розвиток освіти населення;

- надання освітньої,  медичної,  соціально-педагогічної,  психологічної,  правової,

- побутової, інформаційної  допомоги  громадянам,  також  членам  їх  сімей  згідно чинного законодавства України;

- проведення просвітницької діяльності і лекцій;

- сприяння в реалізації ідей талановитої молоді.

Представниками Школи було видано: понад 30 монографій, близько 50 підручників/посібників, біля 1000 статей у фахових і зарубіжних виданнях.

Для вирішення й реалізації мети Школою було організовано й проведено 4 Всеукраїнських наукових форуми, 2 літні школи, понад 100 (на рік) семінарів Міжнародного, Всеукраїнського, обласного рівнів, галузеві, на рівні навчальних закладів.

Видано 4 колективні монографії, підготовлено до друку 2 монографії.

З 2016 року започатковано електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» (amtp.org.ua) у двох серіях «Педагогіка» i «Економіка». Нині загальна кількість виходів електронного журналу складає 10 випусків, з них - 5 серії "Педагогіка" і 5 - серії "Економіка". Для розповсюдження знань створений сайт Наукової Школи за адресою: adaptive.org.ua

Членами Школи були розроблені тематичні курси з адаптивного управління для педагогічних працівників закладів ЗСО та професійної освіти. Пройшли підвищення кваліфікації 10 слухачів з різних регіонів України в дистанційному режимі. Курси користуються попитом.

Консультування проходить в онлайн-режимі з різних питань активізації адаптивних процесів  життєдіяльності людини.

Партнерство:

Заклади освіти, дослідні інститути, організації, установи, органи управління, громадські організації.

Середа, 09 січня 2019 00:48

Контакти

Голова Ради Організації:
д.пед.н., професор Г.В.Єльникова
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел.: +380990349965

Заступник Голови Ради Організації:
д.пед.н., профессор З.В. Рябова
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел .: +380939602765

Офіційна адреса ГО "ШАУСПС":

61000, Харків, Україна, вул. Клочковського, б.276 Б

Середа, 09 січня 2019 00:42

Проекти, гранти, стажування

ICAP Єднання Платформа розвитку громадянського суспільства Маркетплейс http://cd-platform.org пропонує громадським і благодійним організаціям можливість організаційного розвитку. Ми надаємо гранти для навчання, оплати консультацій та інших послуг, які можна отримати від спеціалістів з різних питань організаційного розвитку. Запрошення до участі в конкурсі можна скачати за посиланням.

Велика ідея Сайт дуже зручний у використанні, містить понад 200 можливостей щомісяця – гранти, конкурси, події, школи з різних спеціальностей та для людей різного віку, які проходять як на території України, так і в різних куточках світу.

Mladinfo Один з тих сайтів, на яких регулярно з’являються нові конкурси, міжнародні програми та тренінги. Варто просто час від часу переглядати їх, обирати той чи інший цікавий проект і вирушати за новими знайомствами та досвідом.

Центр международных обменов BREAKSTER Організація займається пошуком міжнародних програм, набором учасників та лідера групи, допомагає підготуватись до участі в проектах та постійно надає необхідну інформацію учасникам як під час підготовки, так і на час їх перебування за кордоном.

Unistudy Інформація на цьому сайті надається українською мовою, що зручно для тих, хто не досконало володіє англійською, проте оновлюються можливості на ньому не надто часто.

Неділя, 06 січня 2019 16:14

Іде модернізація

renovation ua

Сторінка 8 із 8
Back to Top