Интернет-магазин nachodki.ru

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних, комп'ютерних технологій і математики Української інженерно-педагогічної академії, м.Харків

кандидат педагогічних наук, директор ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж», викладач-методист, м. Чернівці

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, управління та адміністрування ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ

Back to Top