nachodki.ru интернет-магазин

Суб’єкти соціального партнерства ГО ШАУСПС

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Ректор

Пономаренко В.С.,

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України

Спільні наукові проекти, проведення науково-практичних форумів, літньої школи для аспірантів і докторантів.

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Випуск монографій для розповсюдження ідей і практики адаптивного управління в освіті.

Харківська академія неперервної освіти

Ректор

Покроєва Любов Денисівна,

кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України

Спільна науково-методична робота за такими напрямами:

Розроблення  науково-методичних рекомендацій, навчальних програм і навчально-методичних посібників із застосуванням інноваційних технологій навчання і виховання, формування професійної компетентності керівників, педагогічних працівників, підвищення педагогічної та управлінської культури кадрів.

Проведення апробації та експертної оцінки наукових та методичних розробок педагогічних працівників.

Створення сприятливих умов для ефективного використання наявного науково-педагогічного потенціалу ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» та КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України

Директор

Радкевич Валентина Олександрівна,

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, дійсний член Національної академії педагогічних наук України. м. Київ

Надання консультативної та науково-методичної допомоги в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи на базі закладів освіти України, проведення спільних заходів з метою удосконалення науково-методичної роботи, висвітлення її результатів у наукових виданнях, фаховій літературі, презентації досвіду під час проведення науково-практичних заходів різних рівнів. 

Національний центр «Мала академія наук України» МОН України і НАН України

Директор

Лісовий Оксен Васильович,

кандидат філософських наук, доцент, лауреат Державної премії України в галузі освіти, м. Київ

Спільні наукові проекти, проведення науково-практичних форумів, літньої школи для аспірантів і докторантів.

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Випуск монографій для розповсюдження ідей ті практики адаптивного управління в освіті.

Фізична особа-підприємець (ФОП) Боднар Наталія Борисівна

Боднар Наталія Борисівна

Співпраця з метою налагодження співробітництва щодо проведення наукових (науково-методичних) заходів з боку ГО «ШАУСПС» та розміщення учасників на тимчасове проживання і харчування; надання приміщення і технічного обладнання для реалізації наукових цілей з боку ФОП.

Прочитано 271 разів
Back to Top