Збірник матеріалів V Всеукраїнського Міжнародного Форуму 30-31 січня 2020року

Адаптивні процеси в національній системі освіти : [збірник матеріалів V Всеукраїнського наукового форуму] / упоряд. О.О. Почуєва; ред. кол.: Г.В. Єльникова (голова), Г.Ю. Кравченко, Л.О. Лузан, М.Л. Ростока,. З.В. Рябова. Харків: Мачулин, 2020. 111 с.

Збірник матеріалів V Всеукраїнського наукового форуму «Адаптивні процеси в національній системі освіти», що пройшов 30-31 січня 2020 року в режимі онлайн, містить тези доповідей учасників та основні організаційні документи заходу, .
Тематику публікацій розміщено за науковими панелями Форуму. У роботах висвітлені актуальні питання розвитку освітньої галузі України, розкриті такі напрями: розвиток адаптивних процесів в освіті; практика ІТ-підтримки адаптивного управління в закладах освіти різних рівнів організації; адаптивне управління розвитком професійної компетентності педагогів; економічний та маркетинговий розвиток адаптивності в освіті. Є роботи, що висвітлюють трансформаційні процеси в освітніх системах Польщі, Китайської Народної Республіки. Окремо подається робота з актуального питання для вітчизняної освіти щодо адаптивних засад формування адаптивних процесів в національній системі освіти.
Матеріали Форуму призначаються керівним кадрам освіти, студентам і науково-педагогічним працівникам вищої школи, викладачам закладів післядипломної освіти, педагогічним працівникам закладів професійної (професійно-технічної) і позашкільної освіти, науковцям, службовцям урядових установ управління освітою та всім, хто цікавиться проблемою адаптивного управління системою освіти України.
За релевантність і достовірність інформаційних даних відповідають автори тез доповідей, що опубліковані в збірнику матеріалів V Всеукраїнського наукового форуму «Адаптивні процеси в національній системі освіти».

Більше матеріалів конференції