Представники школи

Єльникова Галина Василівна

доктор педагогічних наук, професор, Голова Ради ГО ШАУСПС, професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків

Рябова Зоя Вікторівна

доктор педагогічних наук, професор, заступник голови Ради Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», завідувач кафедри педагогіки, управління та адміністрування ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України», м.Київ

Кравченко Ганна Юріївна

доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м.Харків

Лапшина Ірина Сергіївна

кандидат педагогічних наук (доктор філософії), адміністратор інформаційно-методичного каналу Імідж, м.Запоріжжя

Лузан Людмила Олександрівна

кандидат педагогічних наук (доктор філософії), доцент кафедри методики навчання мов і літератури КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», м.Харків

Лунячек Вадим Едуардович

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності Української інженерно-педагогічної академії, м.Харків

Полякова Ганна Анатоліївна

кандидат педагогічних наук, керівник відділу забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку, доцент кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків 

Почуєва Ольга Олексіївна

кандидат педагогічних наук (доктор філософії), викладач кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м.Харків

Ростока Марина Львовна

кандидат педагогічних наук (доктор філософії), старший науковий співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного центру “Мала академія наук України”, м. Київ 

Михасюк Оксана Костянтинівна