Модератори

Голова Ради Організації (загальне керівництво організацією), головний редактор електронного наукового фахового видання «Адаптивне управління: теорія і практика»

Протокол № 1 установчих зборів  від 09.03.2016 р.; протокол засідання ради № 7 від 11.11.2016 р

Єльникова Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор;


Заступник Голови Ради Організації, заступник головного редактора електронного наукового фахового видання «Адаптивне управління: теорія і практика» з педагогіки

Протокол № 1 установчих зборів  від 09.03.2016 р.; протокол засідання ради № 7 від 11.11.2016 р

Рябова Зоя Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор;


Координатор діяльності ГО ШАУСПС за всіма напрямами роботи, член ревізійної комісії ГО ШАУСПС (організація друку продукції ГО ШАУСПС, ведення рубрик на сайті –Вступ до школи, Представники ГО ШАУСПС)

Протокол № 2 зборів ГО ШАУСПС від 15.04.2016 р.

Почуєва Ольга Олексіївна, кандадат педагогічних наук;


Науковий секретар Організації, голова ревізійної комісії (розроблення макетів членських квитків та сертифікатів, ведення рубрики на сайті Про нас, Рада, Модератори)

Протокол № 2 зборів ГО ШАУСПС,від 15.04.2016 р., протокол № 4 засідання Ради,від 12.01.2019 р

.Лузан Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук;


Менеджер з організації науково-практичних масових заходів (на сайті ведення рубрики Видання, відповідальний редактор електронного наукового фахового видання «Адаптивне управління: теорія і практика» серія «Педагогіка»)

 Протокол № 4 засідання Ради,від 12.01.2019 р., протокол № 7 зборів ГО ШАУСПС,від 11.11.2016 р.

Кравченко Ганна Юріївна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків;


Менеджер з ІТ-підтримки і функціонування АMTP-середовища на Platform & workflow by OJS/PKP (моделювання структури і змісту сайта ШАУСПС і сайта електронного журналу, відповідальний секретар електронного наукового фахового видання «Адаптивне управління: теорія і практика. Серії “Педагогіка”,і “Економіка”)

Протокол № 3 зборів ГО ШАУСПС від 20.05.2016 р., протокол № 7 зборів ГО ШАУСПС,від 11.11.2016 р.

Ростока Марина Львівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного центру “Мала академія наук України”, м. Київ;


Менеджер з проектної діяльності Організації

Протокол № 4 засідання Ради від 12.01.2019

Лразарєва Тетяна Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор


 Менеджер з розроблення оригінал-макетів друкованої продукції Організації (монографій, посібників тощо)

Протокол № 3 зборів ГО ШАУСПС від 20.05.2016 р.

Лапшина Ірина Сергіївна, кандидат педагогічних наук;


Менеджер з техніко-технологічного забезпечення підтримки віртуального середовища Організації

(сайт Організації і сайт електронного наукового фахового видання “Адаптивне управління: теорія і практика. Серії “Педагогіка” і “Економіка”)

Протокол № 7 зборів ГО ШАУСПС від 11.11.2016 р., протокол № 4 засідання Ради від 12.01.2019 р.

Гуралюк Андрій Георгійович, кандидат педагогічних наук, с.н.с., старший науковий співробітник відділу створення та використання інтелектуальних мережних інструментів Національного центру «Мала академія наук», м. Київ;


Менеджер з організації і установлення взаємозв’язків із соціальними партнерами Організації

Протокол № 4 засіданням Ради від 12.01.2019 р.

Полякова Ганна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент;


Менеджер з техніко-технологічнго забезпечення онлайн-підтримки проведення науково-практичних заходів (вебінарів, форумів, конференцій тощо)

Протокол № 4 засідання Радивід 12.01.2019 р.

Бондаренко Тетяна Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних, комп’ютерних технологій і математики Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків;


Менеджер організаційно-функціонального забезпечення роботи персональних web-кабінетів представників Організації

Протокол № 4 засідання Ради від 12.01.2019 р

Білик Надія Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, м. Полтава;


Розповсюдження теоретичних основ і практичного досвіду з питань адаптивного управління в освіті через авторські web-сайти і блоги

Протокол № 4 засідання Ради від 12.01.2019 р

Рябова Зоя Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, управління та адміністрування ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України», м.Київ;

Лапшина Ірина Сергіївна, кандидат педагогічних наук, м. Запоріжжя;

Братищенко Ірина Вікторівна, м. Київ;

Гермак Ольга Леонідівна, викладач-методист спеціальних дисциплін Криворізького центру професійної освіти металургії і машинобудування, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область;


Координатори з налагодження міжнародних взаємозв’язків з міжнародними науково-освітніми співтовариствами

Протокол № 4 засідання Ради,від 12.01.2019 р

Михайленко Олена Феліксівна, Блейон Тод Джонатон Брент, Київ-Канада

Жук Михайло Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти Комунального закладу «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»,  м. Суми;


Координатор з ведення рубрики “Наука і Просвіта”на сайті Організації

Протокол № 4 засідання Ради від 12.01.2019

Тропіна Ірина Вікторівна, завідувач сектору розвитку інформаційно-цифрової компетентності Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти МОН України», м. Київ;


Координатор з ведення рубрики “Новини” на сайті Організації

Протокол № 4 засідання Ради від 12.01.2019 р.

Гавлітіна Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної роботи, м. Рівне;


Вільна модерація в руслі систематичного інформування про розповсюдження базових ідей і практики з питань адаптивного управління в освіті шляхом власної участі в науково-практичних масових заходах (семінарах, конференціях, круглих столах, дискурсах, тренінгах, проведенні зустрічей з педагогічними колективами освітніх закладів, організації занять (за запрошенням) з підвищення кваліфікації тощо), а також інформування про події, що відбуваються в закладах і установах освіти, які зв’язані з активізацією адаптивних процесів в управлінській і освітній діяльності (вивчення і запозичення досвіду колег), пошук можливостей участі в міжнародних проектах, стажуваннях у зарубіжних закладах освіти, участі в міжнародних професійних конкурсах, публікації в наукових виданнях, що розміщені в наукометричних базах, зокрема Scopus i Web of Science

Протокол № 4 засідання Ради від 12.01.2019 р.

Представники закладів вищої освіти і структур НАН України і НАПН України, члени Організації:

Аннєнкова Ірина Петрівна, Бруєва Вікторія Анатоліївна, Брусєнцева Ольга Анатоліївна, Зенченко Тетяна Федорівна, Лаврентьєва Олена Олександрівна, Литвинов Андрій Сергійович, Лунячек Вадим Едуардович, Луценко Григорій Васильович, Махиня Тетяна Анатоліївна, Савченко Ірина Миколаївна, Савчук Людмила Миколаївна, Тимошко Ганна Миколаївна, Ульянова Вікторія Станіславівна;

Представники закладів і установ передвищої освіти, члени Організації:

Загіка Олена Олегівна, Савєльєва Тетяна Анатоліївна, Савченко Лариса Григорівна, Фесік Людмила Іванівна, Харченко Ганна Петрівна

Представники закладів загальної середньої освіти, члени Організації

Михасюк Оксана Костянтинівна